Både behandlere, patienter og pårørende kan indberette utilsigtede hændelser (UTH) i behandlingsforløb.

Hvis en patient eller pårørende ønsker at indberette, kan det foregå her:

https://stps.dk/sundhedsfaglig/viola-viden-og-laering/utilsigtede-haendelser

Vær opmærksom på, at rapporten bliver gennemgået med henblik på at finde ud af, hvad der er sket, hvordan det kunne ske, og hvordan en lignende hændelse kan forebygges. Man får ikke svar tilbage på, hvad der er sket af ændringer ud fra netop ens rapport. En rapport om utilsigtede hændelser ikke er det samme som en klage.

Decideret klage over behandling på sygehuset, af egen læge eller praktiserende speciallæge har to indgangsveje:

1: Patienterstatningen (Behandlings- og lægemiddelskader, vurdering af eventuel erstatning)

2: Styrelsen for patientklager (Klager over sundhedsfaglig behandling, placering af ansvar og påtaler)

For alle tre forhold, vil vi til enhver tid være behjælpelige, og det er altid en god idé at tage en samtale om forløbet inden en eventuel klage over behandling på sygehuset eller hos os.