Hav attesten klar når du ringer og aftaler tid. Det kan være meget forskelligt, hvor meget tid der skal afsættes til den enkelte attest og nogle attester kræver forberedelse fra lægens side.

Det er vigtigt at du kan oplyse navnet/nummeret på den pågældende attest og antal sider.

For de fleste danske statsborgere er de fleste ydelser dækket af sygesikringen. Der er dog nogle attester, vaccinationer m.v., som man selv skal betale for.

Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du desuden betale en egenandel af konsultationer og ydelser.

Nedenstående prisliste er vores generelle liste over ydelser, man selv betaler.

Betalingsfristen for forsikringsattester er 2 uger efter afsendelse af attest.

Ring eller skriv, hvis du ønsker råd, vejledning og oplysning om priser på andre vaccinationer eller ydelser.

 

AFREGNES MED PATIENT ELLER ARBEJDSGIVER Inkl. moms
Kørekortsattest (Pasfoto ikke længere påkrævet) 500,-
Attest til skoleophold i udlandet/udveksling 800,-
Rejseafbudsforsikring (hvis ikke FP 910 anvendes) og forhåndsgodkendelse 400,-
Handicapparkeringskort 200,-
Kobber-spiral 400,- 
Attest ved ansøgning om dansk indfødsret 1500,-
Varighedserklæring / Sygemelding / Frihåndsattest 700,-
Varighedserklæring / Sygemelding / Frihåndsattest forlangt 1. sygedag 1200,-
Mulighedserklæring 600,-
Honorar ved selvbetalt konsultation 600,-
Værgemålsattest 1000,-
Attester udenfor overenskomst som ikke er specificeret nedenfor (per 15min) 400,-
Studerende/skoleelever: (SU-attest, eksamensfravær, sygemelding, fritagelse for idræt o.a.) 300,-
Aktindsigt/journalkopi afhængig af omfang, dog maksimalt: 200,-
Attestation for helbred ifm. sport (inkl. antidoping) 300,-
FORSIKRINGSATTESTER UDEN AFTALEBESTEMT PRIS Ekskl. moms
FP 220 Blodtryks og lipidattest 950,-
FP 230 HIV - Antistoftestattest 950,-
FP 300 Begyndelsesattest 950,-
FP 350 Statusattest til forsikringen 1300,-
FP 360 Statusattest – Nakke og Hals 1300,-
FP 401 Lægeattest ved nedsat erhvervsevne 1 1300,-
FP 402 Lægeattest ved nedsat erhvervsevne 2 1000,-
FP 410 Funktionsattest 800,-
FP 420 Funktionsattest - Bryst og Lænderyg 1400,-
FP 430 Funktionsattest - Skulder, overarm, albue 1400,-
FP 440 Funktionsattest - Underarm, håndled 1400,-
FP 450 Funktionsattest - Fingre 1400,-
FP 460 Funktionnsattst - Hofte og lår 1400,-
FP 470 Funktionsattest - Knæ 1400,-
FP 480 Funktionsattest - Fod og underben 1400,-
FP 490 Funktionsattest -Tæer, mellemfod, fodrod 1400,-
FP 500 Funktionsattest – Øje 1400,-
FP 510 Funktionsattest – Hørelse 1400,-
FP 610 Forsikringserklæring 600,-